In opdracht van een particuliere klant hebben we een eb- en vloedbak aangelegd in het buitengebied van Terwolde. In verband met de kleigrond is de waterdoorlatendheid van de grond slecht.

Door het maken van een eb- en vloedbak kan het overtollige water snel worden afgevoerd, maar kan de bodem ook van onderuit nat gemaakt worden, zodat een stabiele bodem ontstaat, waardoor paardrijden onder alle weersomstandigheden mogelijk is.

De rupskraan is aangevoerd door onze vrachtwagen met dieplader. Op voorhand is de exacte plek en hoogte bepaald en hebben we een 3D-ontwerp gemaakt. Hierdoor was het mogelijk de werkzaamheden met GPS uit te voeren. 

Allereerst is gestart met het ontgraven van de klei, welke elders op het perceel weer toegepast gaat worden. Daarna hebben we een laag zand aangebracht en geprofileerd, waarop de folie is aangebracht. Op dit folie zijn in de lengte van de paardenbak drainageslangen gelegd (voor de waterafvoer en -toevoer). Om de drains te kunnen reinigen zijn bij elke streng een doorspuit- en ontluchtingspunt gemaakt. Aan de andere zijde is een waterput geplaatst met een vlotter en uitstroompunt, waardoor het waterniveau geregeld en automatisch gevuld kan worden.

De onderste laag van de bak is gevuld met drainagezand. Daarboven is een toplaag van paardenbakzand aangebracht met de juiste korrelgrootte. Hierdoor is het zand uitermate geschikt als basislaag in de paardenbak.

Om het zand in de bak te houden, zijn gazonbanden geplaatst, die iets hoger liggen dan het niveau van de toplaag. Uiteindelijk is de grond rondom de paardenbak afgewerkt.

Paardenbak Terwolde 1  Paardenbak Terwolde 2 Paardenbak Terwolde 3
Paardenbak Terwolde 4 Paardenbak Terwolde 5 Paardenbak Terwolde 6
Paardenbak Terwolde 7  Paardenbak Terwolde 8  Paardenbak Terwolde 9
 Paardenbak Terwolde 10  Paardenbak Terwolde 11  Paardenbak Terwolde 12

 

 

 

Naar boven