Zorgboerderij Damhoeve heeft ons opdracht gegeven voor het aanbrengen van halfverhardingspaden en een amfitheater op hun eigen terrein. 

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Ontgraven cunetten
  • Leveren, aanbrengen en verdichten puinfundering
  • Leveren en aanbrengen schots graniet (onder profiel)
  • Afwerken paden
Damhoeve 1  Damhoeve 2 Damhoeve 3 
Damhoeve 4 Damhoeve 5  Damhoeve 6
Naar boven