Een waterberging aan de Malbergerweg passen wij aan in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Wij graven een brede watergang in de waterberging en de uitgekomen grond verwerken we in de hoek van de waterberging, nabij de woning. Hierdoor wordt het plas/dras gedeelte kleiner en zal er minder muggenoverlast zijn. De inhoud van de waterberging veranderd hierdoor niet.

Doordat de waterberging al lager ligt dan het maaiveld, stroom de watergang direct vol (met grondwater). De waterstand verlagen we met een vijzelpomp.

Het werktekening is digitaal aangeleverd en we hebben de werkzaamheden met behulp van GPS-machinebesturing uitgevoerd.

Nadat het water uit het natte zand is gezakt, egaliseren we waterberging onder afschot met een kilverbak en vervolgens werken we het perceel netjes af met een sleepraam.

WDO Malbergerweg 1 WDO Malbergerweg 2 WDO Malbergerweg 3
WDO Malbergerweg 4 WDO Malbergerweg 5 WDO Malbergerweg 6
WDO Malbergerweg 6 2 WDO Malbergerweg 7 WDO Malbergerweg 10
WDO Malbergerweg 9 WDO Malbergerweg 11 WDO Malbergerweg 12

 

Naar boven