In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben wij werkzaamheden uitgvoerd bij het gemaal Lierderbroek. 

We hebben nieuwe beschoeiing aangebracht bij het gemaal. We zijn gestart met het ontgraven van het talud. Vervolgens zijn de houten damwandplanken aangebracht en met behulp van een bovenbalk vastgezet.

Daarna is het talud weer afgewerkt.

Ook hebben wij matten met grasbetonstenen onder water aangebracht, waar maaiboten te water gelaten kunnen worden. Deze matten zijn met behulp van duikers op de juiste plek gelegd. Vervolgens zijn de verankerd in de wal met houten palen. 

Ook hebben wij delen van de dijk opgehoogd. De dijkhoogte was lager dan dat deze moest zijn. Zodoende hebben wij klei aangevoerd (met kiptrailers) en deze vervolgens met dumpers over de gefreesde dijk gebracht.

Met een lasergestuurde kilverbak hebben we de dijk op de juiste hoogte afgewerkt. Uiteindelijk is de dijk ingezaaid met een dijkenmengsel. 

WDO Lierderbroek 1 WDO Lierderbroek 2 WDO Lierderbroek 3
WDO Lierderbroek 4 WDO Lierderbroek 5 WDO Lierderbroek 6
WDO Lierderbroek 7 WDO Lierderbroek 8 WDO Lierderbroek 9
WDO Lierderbroek 10 WDO Lierderbroek 11 WDO Lierderbroek 12
WDO Lierderbroek 13 WDO Lierderbroek 14  
Naar boven