In opdracht van Reon Aannemers hebben wij grondwerk uitgevoerd bij het nieuwe waterschapskantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle.

Aan de hand van de tekening zijn de contouren uitgezet met GPS. 

Aangezien er reeds palen waren geslagen voor de nieuwe loopbrug en steiger, zijn we gestart met het ontgraven tussen deze palen. Dit moest door de beperkte ruimte uitgevoerd worden met een klein kraantje. 

Vervolgens zijn we gestart met het ontgraven van de vijver en de plas-dras gedeeltes. De taluds zijn met een kantelbak in de juiste hoek gegraven. De uitgekomen grond is vervoerd naar een nabij gelegen dijk, die verbreed moest worden.

De aansluiting met de bestaande watergang is afgedamd en met een vijzelpomp hebben we het waterniveau laag gehouden. 

Midden in de waterpartij hebben we vier stal buispalen aangebracht een een betonplaat gestort, waar later een kunstwerk op geplaatst is. 

Aan één zijde van de vijver hebben we een bootinlaat gemaakt. De beschoeiing hiervoor is iets boven het zomerpeil aangebracht. Op het talud zijn grasbetonstenen gelegd, zodat auto's met een bootaanhanger hier naar beneden kunnen rijden om de maaiboot te water te laten.

Ook is er een IJsvogelwand aangebracht, bestaande uit stobben en afgewerkt met leem en is er een kikkerpoel gegraven, die ook is voorzien van leem. 

Uiteindelijk hebben we het geheel afgewerkt en ingezaaid. Een deel van het perceel is ook ingezaaid met een bloemenmengsel.

WDO Delta kantoor 1 WDO Delta kantoor 2 WDO Delta kantoor 3
WDO Delta kantoor 4 WDO Delta kantoor 5 WDO Delta kantoor 6
WDO Delta kantoor 7 WDO Delta kantoor 8 WDO Delta kantoor 9
WDO Delta kantoor 10 WDO Delta kantoor 11 WDO Delta kantoor 12
WDO Delta kantoor 13 WDO Delta kantoor 14 WDO Delta kantoor 15
WDO Delta kantoor 16 WDO Delta kantoor 17  WDO Delta kantoor 18

 

 

 

Naar boven