In opdracht van Rova hebben wij een reconstructie uitgevoerd rond een pand aan de Vermeerstraat. 

Er zijn bomen gerooid en er is beplanting verwijderd en afgevoerd. Vervolgens zijn er cunetten ontgraven en voorzien van zand. Hierop is tegelbestrating aangebracht met een opsluitband als kantopsluiting. 

Daarnaast is het plantsoen doorgespit en bemest met compost. Een gedeelte van de gerooide tuin is ingezaaid met klein materieel, het overige deel wordt opnieuw aangeplant.

De overtollige grond is afgevoerd naar een geluidwal elders in Zwolle. 

Rova Vermeerstraat ontgraven en zand aanbrengen Rova Vermeerstraat grond afvoeren Rova Vermeerstraat grondwerk langs straatwerk
Rova Vermeerstraat baan profileren Rova Vermeerstraat stenen bijzetten Rova Vermeerstraat tegels leggen
Rova Vermeerstraat bestrating afwerken  Rova Vermeerstraat afgewerkt  Rova Vermeerstraat ingezaaid

 

Naar boven