In opdracht van Rova hebben wij een plantsoen aan de Groeneweg gereconstrueerd.  Er zijn bomen gerooid en enkele zijn opgesnoeid. Het vrijgekomen groenafval is verzameld en afgevoerd naar de groenrecycling.

Daarnaast hebben we een pad van oude waaltjes opgebroken en herstraat. Langs de waaltjes hebben we nieuwe opsluitbanden aangebracht. 

Ook is er een halfverhardingspad aangebracht. Er is een cunet uitgegraven, welke is voorzien van menggranulaat 0/31.5. Op deze stabiele ondergrond is een laag schots graniet onder profiel aangebracht. 

Vervolgens is het plantsoen afgewerkt en ingezaaid. 

Rova Groeneweg boom rooien Rova Groeneweg boom gesnoeid Rova Groeneweg takken verzamelen
Rova Groeneweg takken laden Rova Groeneweg trottoir opbreken Rova Groeneweg oude walen herstraten
Rova Groeneweg afgewerkt Rova Groeneweg ingezaaid  

 

Naar boven