In opdracht van gemeente Olst-Wijhe hebben we het park Zonnekamp in Olst aangelegd.

Het gebied ligt aan de Oostkant gelegen van de nieuwbouwwijk Zonnekamp en tegen de spoorlijn Zwolle-Deventer.

De gedeelten van het perceel, waar ophogingen en verlagingen in het perceel moesten komen, hebben we gefreesd.

Vervolgens zijn enkele gronddepots nabij de aan te leggen park ontgraven en vervoerd naar de de op te hogen gedeelten.

Vervolgens zijn de waterpartijen ontgraven met een rupskraan met kantelstuk.

De cunetten voor de halfverhardingsspaden, die uitgezet zijn met GPS, zijn ontgraven en voorzien van menggranulaat. Vervolgens is het een laag schotsgraniet op aangebracht.

Het overige terrein is gefreesd en geëgaliseerd.

Olst Wijhe Zonnekamp 1 Frezen Olst Wijhe Zonnekamp 2 Grond laden Olst Wijhe Zonnekamp 3 Grond vervoeren Olst Wijhe Zonnekamp 4 Ontgraven poelen
Olst Wijhe Zonnekamp 5 Aanleg paden Olst Wijhe Zonnekamp 6 Aanleg paden Olst Wijhe Zonnekamp 7 Egaliseren Olst Wijhe Zonnekamp 8 Zaaiklaar
Naar boven