Baggerwerk Overijssels Kanaal

In opdracht van Waterschap Groot Salland voeren wij het baggerwerkzaamheden in het Overijssels Kanaal in Laag Zuthem. 

In dit gedeelte van het kanaal zitten twee stuwen, waardoor er zand afgezet wordt en de watergang zodoende langzaam dichtslibt. 

We zijn gestart met het inrichten van het werkterrein en het maken van een tijdelijk slibdepot.  

Vervolgens is een ponton te water gelaten. Op dit ponton komt de rupskraan te staan, die de baggerwerkzaamheden gaat uitvoeren.

De bagger wordt in een container aan de wal gedraaid en vervolgens overgedraaid via een andere container naar het tijdelijke baggerdepot.

Af en toe wordt met een peilstok bepeild of de juiste diepte bereikt is.. 

De bagger wordt in depot gezet, zodat het kan drogen en later elders verwerkt kan worden.

Het gedeelte van de stuwbak wordt vanaf de kant met een baggerknijper gebaggerd.

.

 

Naar boven