Grondwerk nieuwe stal Wijthmen

In opdracht van Bajo Bouw ontgraven wij een nieuwe stal voor een agrarische klant in Wijthmen.

We zijn gestart met het afzetten van de zwarte grond. In verband met de nattigheid zetten we kleinere dumpers in, zodat er minder ingespoord wordt.

Bajo Lugtenberg 1

Nadat de teelaarde afgezet is, zijn er drainagebuizen aangebracht en aangesloten om de bronbemalingspompen. 

Vervolgens ontgraven we de bouwput op diepte. Door de extreme weersomstandigheden zetten we rupsdumpers is, gewone tractoren met dumpers kunnen er niet rijden. 

Bajo Lugtenberg 2

 Het zand wordt in depot gezet nabij de bouwput.

Bajo Lugtenberg 3 

Zodra het grootste gedeelte van de stal ontgraven is, starten we met het profileren van de zandbaan voor de onderkant betonvloer.

Bajo Lugtenberg 4

Rond de bouw leggen we een tijdelijke bouwweg aan.

Bajo Lugtenberg 5

Bajo Lugtenberg 6 

 

Naar boven