Projecten

 

Bouwrijpmaken Hospice Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle zijn we gestart met werkzaamheden waar het Hospice Zwolle zich gaat vestigen. 

We hebben een boom verwijderd waar de inrit moet komen. Ook is er een duiker aangebracht in de watergang langs de Wipstrikkerallee. 

Hospice Zwolle 1

Hospice Zwolle 2

De begroeiing op het terrein is vervolgens met een bosklepel bewerkt en verwijderd.

Daarna is de bossingel aan de rechterzijde van het perceel uitgedund en opgesnoeid. Ook is het cunet ontgraven voor de nieuwe toegangsweg naar het Hospice.

Hospice Zwolle 3

Het cunet is vervolgens gevuld met zand en is daarna verdicht.

Hospice Zwolle 4

Aansluitend zijn we verder gegaan met het baggeren van de vijver. Allereerst is met een vijzelpomp het waterniveau verlaagd, zodat de vijver begaanbaar wordt met een rupskraan.

Hospice Zwolle 6

De bagger wordt verzet richting het ingerichte laadpunt en direct op waterdichte kiptrailers geladen en afgevoerd naar het stortdepot in Zeewolde.

Hospice Zwolle 7

Hospice Zwolle 8

Tot de vaste en harde bodem is de vijver nu vrij van bagger.

Hospice Zwolle 9 

Het achterste gedeelte van de vijver is veel dieper en wordt zodoende met een kraan met lange giek uitgebaggerd.

Hospice Zwolle 10

De bagger wordt overgedraaid en vervolgens met een andere kraan geladen op een rupsdumper.

 Hospice Zwolle 11

Deze stort de bagger in aangelegd depot. Na indroging en keuring wordt deze bagger geladen op waterdichte kiptrailers en afgevoerd naar de definitieve stortlocatie.

Hospice Zwolle 12

 

 

 

 

 Terug naar overzicht projecten 

Naar boven