Projecten

Aanleg fietspad Bikkenrade Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle zijn we gestart met de aanleg van het recreatief fietspad Bikkenrade. Dit fietspad komt tussen de IJsselcentraleweg en de Hollewandsweg met een extra uitgang aan de Jan van Arkelweg.

Zwolle Bikkenrade

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Opruimen hekken en afrasteringen
  • Rooien en afvoeren bomen en bosplantsoen
  • Ontgraven cunetten
  • Leveren, aanbrengen en verdichten zand (onderlaag fundering)
  • Profileren zandbaan
  • Leveren, aanbrengen en verdichten hydraulisch menggranulaat (bovenlaag fundering)
  • Profileren puinbaan
  • Aanbrengen betonverharinding fietspad
  • Afwerken en inzaaien bermen
  • Leveren en aanbrengen afrasteringen

We zijn gestart met het rooien van een strook bosplantsoen langs een bestaand bospad.

Zwolle Bikkenrade 1

Zwolle Bikkenrade 2

Nadat het fietspad is uitgezet, ontgraven wij het cunet op ruim 50 cm minus het maaiveld.

Zwolle Bikkenrade 3

Zwolle Bikkenrade 4

De cunetten worden gevuld met 30 cm zand. Dit zand wordt direct verdicht door middel van een trilwals, zodat de dumpers hier gelijk weer overheen kunnen rijden om het overige cunet te vullen.

Zwolle Bikkenrade 5

Zwolle Bikkenrade 6

Zwolle Bikkenrade 9

De grond wordt in depot gezet op een perceel langs het fietspad. Op een later tijdstip zal de eigenaar deze grond verwerken op zijn perceel.

Zwolle Bikkenrade 7

Zwolle Bikkenrade 8

Over de laag zand wordt een laag van 20 cm menggranulaat aangebracht en direct verdicht en op hoogte gemaakt.

Zwolle Bikkenrade 11

Zwolle Bikkenrade 14

Een gedeelte van het cunet bevat puin. Dit wordt door middel van een zeefbak aan de kraan gezeefd. Het uitgkomen puin wordt onderin het cunet verwerkt.

Zwolle Bikkenrade 10

Nadat de puinbaan geprofileerd is, wordt het betonfietspad aangebracht door middel van een betonmachine. De beton wordt met vrachtwagens aangevoerd en in een stortcontainer gekiept. Vervolgens wordt de beton door een mobiele kraan overgeladen op dumpers. De mobiele kraan die voor de betonmachine loopt, schept de beton in de machine.

Zwolle Bikkenrade 15

 Zwolle Bikkenrade 16

Inmiddels is het het gehele pad aangelegd. Voordat we het pad kunnen aanvullen en de bermen kunnen afwerken, moet de beton eerst een aantal weken uitharden.

Aan de zijde van de IJsselcentraleweg wordt het fietspad ook gebruikt als toegangspad naar een perceel maisland. Zodoende is aan beide zijden een strook grasbetonstenen aangebracht, zodat ook breed materieel het perceel kan bereiken.

Zwolle Bikkenrade 17

Vervolgens zijn de grasbetonstenen en bermen aangevuld met grond. Door de nattigheid kunnen de bermen nog niet worden afgewerkt en ingezaaid.

Zwolle Bikkenrade 18

We plaatsen al wel een gedeelte van de afrastering langs het fietspad. Het materiaal is eerst langs het pad uitgevent. Vervolgens brengen wij de geschilde kastanjehouten palen aan met een minikraan met trilblok.

Zwolle Bikkenrade 19

Zwolle Bikkenrade 20

Het overige gedeelte van de afrastering wordt geplaatst zodra de bermen afgewerkt en ingezaaid zijn.

Op 19 februari is het fietspad officieel geopend door het planten van drie beuken door wethouder Erik Dannenberg en grondeigenaar Goos Middag.

Zwolle Bikkenrade 21

Ook zijn er naam- en verkeersborden geplaatst en zijn de bermen afgewerkt. Zodra het weer het toelaat, worden de bermen ingezaaid.

Zwolle Bikkenrade 22

De bermen zijn inmiddels afgewerkt en ingezaaid. Ook is de afrastering geplaatst. Langs het fietspad zijn verschillende soorten hekwerk geplaatst, namelijk paardenraster, schapengaas en afrastering met (prikkel)draad.

Zwolle Bikkenrade 23

Zwolle Bikkenrade 24

Zwolle Bikkenrade 25

De bermen van het pad zijn inmiddels begroeid met gras.

Zwolle Bikkenrade 26

Zwolle Bikkenrade 27

Extra informatie is te vinden op de site van de gemeente Zwolle.

 

 

 

 

 Terug naar overzicht projecten 

Naar boven