Projecten

 

Aanleg parkeerplaatsen Waterschap Groot Salland

In opdracht van Waterschap Groot Salland leggen wij parkeerplaatsen aan op de voormalige helicopterlandplaats, die sinds de opening van het nieuwe Isala Ziekenhuis niet meer in gebruik is. Hierdoor zal de parkeerproblematiek rond het districtskantoor van WGS aanzienlijk verminderen.

De klinkerverharding van deze landplaats is verwijderd en afgevoerd. Ook zijn in een hoek van het terrein struiken verwijderd en met behulp van een afzetcontainer afgevoerd.

WGS - helicopterplaats 4

WGS - helicopterplaats 5

Vervolgens is de zode van het grasveld gefreesd. Daarna is het cunet voor het nieuwe straatwerk ontgraven. De zwarte grond is geheel ontgraven, zodat we aansluiting krijgen op de vaste grond.

WGS - helicopterplaats 1

WGS - helicopterplaats 2

WGS - helicopterplaats 3

Deze onderlaag is vervolgens verdicht, waarop de fundering van het straatwerk wordt aangebracht.

WGS - helicopterplaats 6

Het cunet is gevuld met zand. Dit zand wordt goed verdicht aangebracht, zodat het straatwerk naderhand niet verzakt. In de zandbaan zijn rioleringsleidingen aangebracht, waarop de straatkolken zijn aangesloten. Ook zijn lantaarpalen geplaatst, zodat de parkeerplaats goed verlicht is, wanneer deze in gebruik genomen is.

WGS - helicopterplaats 7

 Onze stratenmakers hebben daarna opsluitbanden geplaatst als afscheiding tussen groenstroken en straatwerk.

WGS - helicopterplaats 8

Achter de opsluitbanden is voor de stabiliteit stampbeton gemaakt, zodat een sollide geheel ontstaat.

WGS - helicopterplaats 11

Ook zijn de molgoten aangebracht tussen de straatkolken. De molgoten bestaan uit drie streklagen die in afschot lopen richting de straatkolk.

WGS - helicopterplaats 9

Inmiddels is op het de parkeerplaats de bestrating aangebracht. We bestraten de parkeerplaatsen machinaal. Met behulp van een klem aan de shovel worden de pakketten stenen (die in het gewenste verband geleverd zijn) laag voor laag gelegd.

WGS - helicopterplaats 12

WGS - helicopterplaats 10

Ook zijn de bermen langs het straatwerk afgewerkt en ingezaaid.

WGS - helicopterplaats 13 

 WGS - helicopterplaats 14

Verder is in de groenstroken tussen de parkeerplaatsen teelaarde aangebracht en afgewerkt.

WGS - helicopterplaats 15

Op maandagochtend 28 oktober is het gehele project naar ieders tevredenheid opgeleverd en is de parkeerplaats in gebruik genomen.

WGS - helicopterplaats 16

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht projecten   

Naar boven