Projecten

Grondwerk en plaatsen twee relaishuizen in Santpoort

Voor AKA hebben wij in Santpoort -Noord voor ProRail funderingen ontgraven voor twee nieuwe relaishuizen.

Één relaishuis moet achter een bestaand relaishuis komen. Hiervoor moeten er een flink aantal bomen gerooid worden. Ook moet er een groot deel uit het talud gegraven worden. Voor de afvoer van deze grond is een AP04-keuring uitgevoerd. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de grond AW2000 is en hierdoor multibaar toepasbaar is.

Er is gestart met het verwijderen van het huidige hekwerk en plaatsen van nieuw definitief hekwerk. Waar het nieuwe hekwerk in verband met de ruimte nog niet aangebracht kon worden, is een tijdelijk hekwerk aangebracht om de veiligheid langs het spoor te garanderen.

De bomen zijn gekapt met dooreen professionele klimmer, de de bomen stukje bij beetje uitkleed. Hierdoor is er geen risico dat er geen bomen op het naastgelegen spoor terecht komen.

Santpoort 1

Vervolgens is het talud en de bouwput ontgraven. Voor de aanvoer van het prefab relaishuis is een rijplatenbaan uitgelegd.  De behuizing weegt in totaal 90 ton. Deze is door middel van een 250 tons telekraan geplaatst.

Het andere (kleinere) relaishuis is geplaatst, waar je alleen via een smal bospad kon komen. Om de aanwezige flora en fauna te beschermen is hier gekozen om het station te plaatsen door middel van een 650 tons telekraan. De behuizing is tijdens een buitendienststelling over het spoor getild. De te overbruggen afstand was maar liefst 50 meter. Om de telekraan op te stellen, is een noodbrug met draglineschotten en een flink plateau rijplaten aangevoerd.

Santpoort 2

Na de plaatsingen zijn de stations aangevuld en zijn er grindputten aangebracht, waarin het regenwater afkomstig van de behuizingen in de bodem kan infiltreren.

Santpoort 3

Nadat de kabelaannemers de kabels tussen de nieuwe en bestaande behuizingen hebben aangebracht, zijn wij verder gegaan met onze werkzaamheden. Er is een cunet ontgraven voor het toegangspad naar het grote relaishuis. Hier is wegendoek en menggranulaat aangebracht. Als kantopsluiting zijn betonbanden aangebracht. De weg zelf is verhard met grasbetonstenen.

Santpoort 4

Santpoort 5

 

Verder is er een hekwerk aangebracht rondom de nieuwe behuizingen.

 Santpoort 6

 

 

 

Terug naar overzicht projecten   

Naar boven